Τεχνική Υποστήριξη

Υπηρεσίες

Τεχνική Υποστήριξη

Προϊόντα λογισμικού όπως αυτά που αναπτύσσει η Anaconda και που προορίζονται για επαγγελματική χρήση είναι λογισμικό υψηλής εξειδίκευσης και αυστηρών προδιαγραφών που απαιτούν διαρκή εγρήγορση. Ταυτόχρονα οι συνεχείς αλλαγές Νομοθετικού περιεχομένου και η συνολική προσπάθεια που γίνεται για επέκταση των μηχανογραφικών διασυνδέσεων με τις κρατικές υπηρεσίες δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο υπάρχει ανάγκη πολύ συχνής επικοινωνίας μεταξύ κατασκευαστή και χρήστη του λογισμικού.

Κατά συνέπεια η αγορά του λογισμικού είναι απλά η αρχή μιας μακροχρόνιας συστηματικής συνεργασίας, με ανάγκη για τακτική και αμφίδρομη επικοινωνία που θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη και πιο παραγωγική αξιοποίηση του λογισμικού. Ο χρήστης αγοράζει ένα λογισμικό με γνώμονα να κάνει την δουλειά του με αξιοπιστία, συνέπεια, ταχύτητα, πληρότητα και να έχει την καλύτερη οικονομική ωφέλεια. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η υποστήριξη «μετά την αγορά» είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Με επίγνωση του γεγονότος αυτού η Anaconda δημιούργησε, επεκτείνει και συντηρεί ένα Πακέτο Τεχνικής Υποστήριξης δηλαδή ένα πλέγμα υπηρεσιών και βοηθημάτων, που να της επιτρέπει να υποστηρίξει τους χρήστες της άμεσα και αποτελεσματικά. Στην βάση αυτή οι παρακάτω υπηρεσίες συντηρούνται και αναβαθμίζονται διαρκώς με στόχο την αποτελεσματική κάλυψη του συνεχώς εξελισσόμενου τομέα της Μηχανοργάνωσης των Επιχειρήσεων.