Σύστημα Επιβράβευσης Πελατών

Τι είναι : το σύστημα επιβράβευσης πελατών είναι η δυνατότητα ενός ικανοποιημένου συνεργάτη/πελάτη/χρήστη των προϊόντων Anaconda να μας συστήσει ένα συνάδελφό του ή ένα πελάτη του (επιχείρηση), ή ένα γνωστό του ώστε ο τελευταίος να γίνει κι εκείνος πελάτης της Anaconda ενώ ταυτόχρονα ο υπάρχον πελάτης θα έχει μια οικονομική ωφέλεια απλά και μόνο επειδή θέλησε να μας συστήσει (αδιάφορο αν θα το έκανε ούτως ή άλλως, λόγω καλής συνεργασίας με την εταιρεία μας).

Γιατί υλοποιήθηκε : Η ιδέα αυτή υλοποιήθηκε σαν συνέχεια της ήδη υπάρχουσας πολιτικής της εταιρείας οι παρουσιάσεις των προϊόντων της να γίνονται αποκλειστικά από στελέχη της τεχνικής υποστήριξης και αυτό για 2 βασικούς λόγους.
1. Σε μία εταιρεία λογισμικού κανείς δεν γνωρίζει ένα προϊόν καλύτερα από εκείνον που το υποστηρίζει τεχνικά σε καθημερινή βάση.
2. Κανένα στέλεχος τεχνικής υποστήριξης δεν θα ωραιοποιήσει το προϊόν προκειμένου να το πουλήσει διότι ο μισθός του δεν αυξάνεται με την πώληση ενώ ταυτόχρονα είναι εκείνος που θα κληθεί να υποστηρίζει καθημερινά την μετέπειτα εγκατάσταση. Επομένως προέχει η ειλικρίνεια.
Βασισμένοι στο ίδιο σκεπτικό της ασφαλούς διαδικασίας και με δεδομένο ότι ο ικανοποιημένος πελάτης είναι ο καλύτερος πρεσβευτής ενός προϊόντος απευθυνόμαστε στους πελάτες μας για να μας βοηθήσουν στην ανάπτυξή μας. Πρόκειται για ένα ανταποδοτικό σύστημα προσέγγισης νέων πελατών, εκφράζοντας έμπρακτα την εκτίμησή στο υφιστάμενο πελατολόγιο με τη μορφή έκπτωσης συμβολαίου.

Σε ποιούς απευθύνεται : Η πρόταση συμμετοχής στο σύστημα επιβράβευσης αφορά το σύνολο των πελατών μας. Θεωρούμε ότι όλοι έχουν ίσα δικαιώματα συμμετοχής σε μια ενέργεια που παράγει όφελος για τον προμηθευτή / συνεργάτη του. Το δε όφελος για τον πελάτη που μας συστήνει είναι πάντα όμοιο για κάθε περίπτωση σύστασης. Ισχύει αθροιστικά για όσες συστάσεις παράξει στο μέλλον και χωρίς χρονικό περιορισμό ως προς την ωφέλεια.

Γιατί συμφέρει : Ο λόγος που η ιδέα μας έχει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που λειτουργεί η πολιτική σύστασης…. Για κάθε σύσταση που θα καταλήξει σε εγκατάσταση ο πελάτης δικαιούται έκπτωση «έως του» ύψους του Συμβολαίου της δικής του εγκατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι επί αντίστοιχων πακέτων (πχ από μισθοδοσία σε μισθοδοσία) ο πελάτης κερδίζει δωρεάν το επόμενο συμβόλαιό του. Αν το πρόγραμμα που θα συστήσει είναι μικρότερου ετησίου συμβολαίου θα τύχει ισόποσης έκπτωσης στο δικό του. Αν το πακέτο που συστήσει έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο θα έχει έκπτωση έως το ύψος του δικού του συμβολαίου. Και το σημαντικότερο… το δικαίωμα που απορρέει από την σύσταση ισχύει αθροιστικά και διαχρονικά δηλαδή 3 συστάσεις παράγουν 3 επόμενα δωρεάν συμβόλαια ανεξαρτήτως της στιγμής πραγματοποίησης της σύστασης. Επομένως αν κάποιος θελήσει να συμμετάσχει στην διαδικασία, μπορεί να απαλλάσσεται μονίμωςαπό το ετήσιο συμβόλαιό του.