Το τμήμα παραγωγής της εταιρίας μας υλοποίησε στο πρόγραμμα Anaconda Ergasia Μισθοδοσίας Προσωπικού το νέο πρωτοποριακό κύκλωμα υπολογισμού μισθοδοσίας που σκοπό έχει να λύσει το πρόβλημα της καταχώρησης χωρίς περιορισμούς σε ώρες και ημέρες εργασίας για να καλύψει το σύνολο των περιπτώσεων ελαστικής απασχόλησης. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε ωρομίσθιους, υπαλλήλους και ημερομίσθιους.

Μετά την καταχώρηση, το πρόγραμμα αυτόματα σας παράγει το αρχείο pdf το οποίο μπορείτε να επισυνάψετε στον τροποποιητικό πίνακα στο ΕΡΓΑΝΗ. Επιπλέον παίρνετε αυτόματα το έντυπο μερικής απασχόλησης ή την ατομική σύμβαση με τον μισθό που παράγετε στον μήνα αλλαγής χωρίς να έχετε αλλάξει ωράριο στον εργαζόμενο. Επιπροσθέτως, στις αποδείξεις πληρωμών και στην μισθοδοτική κατάσταση, σας εμφανίζει τις ημέρες που έχει δουλέψει ο εργαζόμενος στον συγκεκριμένο μήνα.
Τέλος το κύκλωμα παράγει αυτόματα μισθοδοσία με υπερωρίες, υπερεργασίες, νυχτερινά, Κυριακές, Αργίες και συμπληρώνει αυτόματα το βιβλίο υπερωριών για αποστολή στο ΕΡΓΑΝΗ.