Ζημιά από ελεύθερο επάγγελμαΤο ποσό της ζημιάς που πραγματοποιείται από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος όταν αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά επιτρέπεται να συμψηφίζεται με τα τυχόν κέρδη που έχει ο επαγγελματίας από άλλες πηγές (όπως πχ από οικοδομές, εμπορικές επιχειρήσεις κτλ). Η ζημιά επίσης που απομένει μετά τον συμψηφισμό αυτόν μπορεί να μεταφέρεται για συμψηφισμό αυτό στα επόμενα 5 έτη, όπως γίνεται και με τις εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις. Η ζημιά λοιπόν που προκύπτει σε μία χρήση κατά το μέρος που δεν μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδη της χρήσης αυτής, μεταφέρεται για συμψηφισμό στις επόμενες 5 χρήσεις