Υποχρεωτικές, προεραιτικές και κατ΄έθιμο αργίεςΥποχρεωτικές:
-25η Μαρτίου
-2η μέρα του Πάσχα
-15η Αυγούστου
-Η ημέρα των χριστουγέννων 25η Δεκεμβρίου

Προεραιτικές :
-28η Οκτωβρίου
-1η Μαϊου

Κατ’ έθιμο
-1η του έτους
-Θεοφάνεια
-Καθαρά Δευτέρα
-Μεγάλη Παρασκευή
-Αγίου Πνεύματος
-26η Δεκεμβρίου
-κατ’ έθιμο αργίες