Υποβολή ανακριβούς ΑΠΔ και επιπτώσειςΠότε η ΑΠΔ θεωρείται ανακριβής: (από τους ελέγχους του ΙΚΑ):
-Όταν υπάρχει διαφορά στις ημέρες του ΙΚΑ
-Από διαφορές στις αποδοχές
-Άλλος κλάδος ασφάλισης
-Διαφορά εισφορών
-Να μην περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους

Σε αυτές τις περιπτώσεις το ποσό επιβάρυνσης είναι 30% επί του ποσού των εισφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο του ΙΚΑ.