Το Υπόλοιπο επιδόματος αδείας σας δείχνει τις φυσικές ημέρες παρουσίας ή τις πληρωτέες ημέρες; ( με την αναλογία του Σαββάτου, το 1,2);

Δεν υπάρχει η έννοια των φυσικών ημερών επιδόματος αδείας αφού αποτελεί χρηματικό ποσό που δεν έχει να κάνει με φυσική προσέλευση του εργαζόμενου ( εννοείται ότι ο υπολογισμός του γίνεται με βάση τις ημέρες προσέλευσης, εργασίας του εργαζόμενου).
Άρα αποτελεί χρηματικό ποσό, με την αναλογία του 1,2, του Σαββάτου (εφόσον είναι με πλήρες ωράριο).