Υπολογισμός pro-rata όταν υπάρχουν πχ εκροές φορολογητέες 400000€ και εκροές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης 800000€, σύνολο 1200000€Είναι: 400000€ / 1200000€ = 33,33%.
Άρα το ποσοστό μείωσης των κοινών εισροών είναι: 100% -33% = 67%.

Αν για παράδειγμα ο ΦΠΑ των κοινών εισροών είναι πχ 4000€ τότε δικαιούται να εκπέσει: 4000€ *33,33% = 1333,33€.