Πώς γίνεται ο υπολογισμός μισθοδοσίας με βάση το ρολόι;
ΡΟΛΟΙ > ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Με το Επιλογή μπορούμε να επιλέξουμε συγκεκριμένους εργαζόμενους. Με το «Τροποποίηση καταχωρημένων εγγραφών» μπορούμε να ξανά ενημερώσουμε υπολογισμένες κινήσεις.

Στο «Χρόνος απόκλισης» μπορούμε να βάλουμε την σχετική απόκλιση (αναλύθηκε πιο πάνω). Αν τον βάλουμε εδώ τότε «υπερτερεί» αυτός σε σχέση με τον αντίστοιχο στην καρτέλα του εργαζόμενου, και ισχύει για όλους τους εργαζόμενους για τους οποίους κάνουμε εδώ την σχετική ενημέρωση μισθοδοσίας.

Αν οι ημερομηνίες στο ρολόι είναι διαφορετικές από τον μήνα που ζητάτε εδώ να γίνει η ενημέρωση, θα σας εμφανίσει το μήνυμα: «Υπάρχουν εγγραφές διαφορετικού έτους / μήνα από το οριζόμενο διάστημα». Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε τις κινήσεις στον μήνα του αρχείου του ρολογιού (τον μήνα που έχει παραχθεί το ρολόι).

Επίσης το ίδιο μήνυμα θα σας εμφανίσει αν στο ίδιο αρχείο του ρολογιού για κάποιον (εσφαλμένο) λόγο μέσα στο αρχείο του Ρολογιού, υπάρχουν ημερομηνίες 2 μηνών (πχ έχει ημερομηνίες εργασίας και τον Μάιο αλλά και τον Ιούνιο). Θα πρέπει να δείτε όλο το αρχείο, μέχρι την τελευταία του σελίδα (να το ρολάρετε όλο μέχρι κάτω-κάτω για να δείτε αν υπάρχει ημερομηνία σε άλλον μήνα). Επίσης θα πρέπει το text αρχείο που έχει παραχθεί από το Ρολόι, να είναι όλο συμπληρωμένο, δηλαδή στο κάτω μέρος να μην υπάρχουν κενές γραμμές, να μην υπολείπονται κενά. Επίσης μέσα στην Δομή Αρχείου Εισόδου στο πεδίο Χαρ. Διαχ/μου (χαρακτήρας διαχωρισμού), θα πρέπει να έχει επιλεχθεί το σωστό, αυτό που ορίζει το αρχείο που παρήχθη από το Ρολόι. Αν πχ το Ρολόι ως πεδία διαχωρισμού έχει το κενό και στο Χαρ. Διαχ/μου βάλουμε πχ το tab, τότε θα μας εμφανίσει το μήνυμα αυτό.

ΦΑΚΟΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με τον φακό μπορούμε να πάρουμε κάποιες χρήσιμες εκτυπώσεις, που καλό είναι να τις έχουμε πριν υπολογίσουμε την μισθοδοσία, προκειμένου προληπτικά να εντοπίσουμε πιθανά λάθη και παραλείψεις:

– Αναλυτικά
– Συγκεντρωτικά
– Προσέλευσης
– Ασαφείς Εγγραφές

Αναλυτικά:
Φέρνει για όλο τον μήνα ανά εργαζόμενο τις ώρες απουσίας (πόσες ώρες έλλειψε από την δουλειά του σύμφωνα με την κάρτα του και το ωράριό του), τις υπερωρίες, νυχτερινές – αργίες κτλ, καθώς και τα σύνολα αυτών.
Με τα επάνω εικονίδια (την επάνω μπάρα εργασιών), μπορούμε να εκτυπώσουμε, να μετακινηθούμε στην επόμενη σελίδα, ή να πάρουμε την εκτύπωση αυτή σε άλλη μορφή (κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το πράσινο βελάκι που δείχνει προς τα κάτω).

Αν το ωράριό του προβλέπει 5νθήμερο και σύμφωνα με την κάρτα του έχει εργαστεί παραπάνω ημέρες (δηλαδή και Σαββατοκύριακα), θα του υπολογίσει υπερωρίες.

Με το Συγκεντρωτικά μας δείχνει τις συνολικές ώρες απουσίας του, τις συνολικές (για τον μήνα) υπερωρίες του, τις αργίες, νυχτερινά κτλ.
Με τα επάνω εικονίδια έχουμε τις γνωστές επιλογές (εκτύπωση, αλλαγή μορφής αρχείου, επόμενη σελίδα κτλ).

Προσέλευση
Με την Προσέλευση βλέπουμε ανά εργαζόμενο μέσα στον μήνα την ώρα εισό-δου του και την ώρα εξόδου του. Αν εδώ ένα από τα δύο είναι κενό (η έξοδος ή η είσοδος), σημαίνει ότι ενδεχομένως να έχει γίνει λάθος και ότι θα πρέπει να ελεγχθεί. Αν ο εργαζόμενος έχει εισέλθει και εξέλθει παραπάνω από μία φορά, τότε θα εμφανίζονται αυτές οι φορές που μπήκε και βγήκε (θα πρέπει όμως ο συνολικός αριθμός να είναι ζυγός αριθμός).

Ασαφείς εγγραφές

Η εκτύπωση αυτή είναι ενημερωτική-ελεγκτική, και θα εμφανίσει περιπτώσεις που τυχόν δεν υπάρχει η είσοδος ή η έξοδος (δηλαδή μονός αριθμός), ή που η ώρα εισόδου και εξόδου είναι πολύ κοντινή ή πολύ μακρινή σε σχέση με το ωράριο του εργαζόμενου.

-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Αφού λοιπόν έχουμε ελέγξει αυτές τις εκτυπώσεις μπορούμε να υπολογίσουμε την μισθοδοσία.

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο με τον στυλό και το τετραδιάκι , θα υπολογιστεί η κίνηση του συγκεκριμένου μήνα. Θα μας εμφανίσει μήνυμα επιβεβαίωσης «Η εργασία εκτελέστηκε κανονικά».

Τώρα οι κινήσεις θα έχουν ενημερωθεί κανονικά, και μπορούμε να τις δούμε από τις Κύριες εργασίες > Μισθοδοσία περιόδου.

Η άδεια ληφθείσα, τα δώρα, το επίδομα αδείας κτλ θα υπολογιστούν από τις Κύριες εργασίες > Μισθοδοσία περιόδου (όπως θα κάναμε για οποιονδήποτε άλλον εργαζόμενο).

Αν ο εργαζόμενος έχει ασθένεια τότε όπως προαναφέρθηκε, αν στο Παράμετροι Εργαζόμενων έχετε κλικάρει το «Κάλυψη ημερών απουσίας με ημέρες ασθενείας», τότε θα υπολογίσει αυτόματα τις ημέρες απουσίας ως ασθένεια.
Διαφορετικά, μπορείτε και μέσα στην κίνηση μισθοδοσίας να του περάσετε κανονικά την ασθένεια (όπως θα γινόταν σε οποιονδήποτε εργαζόμενο που δεν είχε ρολόι).

Αν ο εργαζόμενος – σύμφωνα με το ωράριό του – απασχολείται μερικές ώρες την ημέρα μερικές ημέρες, τότε αν η κάρτα του έχει περισσότερες ώρες ή ημέρες, αυτές θα λογιστούν σαν υπερωρία.