Από τις Κύριες εργασίες υπάρχει η επιλογή «Υπολογισμός Μισθοδοσίας». Πώς λειτουργεί αυτή η επιλογή;
Από την λειτουργία αυτή το πρόγραμμα σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε μαζικούς υπολογισμούς μισθοδοσίας, όπως π.χ. να «τρέξετε» το Δώρο Πάσχα για όλους τους εργαζόμενους, και όχι για έναν-έναν ξεχωριστά.
Θα πρέπει να έχετε ορίσει στους εργαζόμενους, στην καρτέλα τους, την Πρότυπη Κίνηση για να γίνει ο αυτόματος υπολογισμός της μισθοδοσίας σας. Θα πάτε στο ταμπελάκι Μισθοδοσία και στο πεδίο Μέθοδος Αυτόματης Καταχώρησης θα επιλέξετε Πρότυπη Κίνηση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε μετά να υπολογίσετε μαζικά τις μισθοδοσίες.
Προσοχή: Ο μαζικός υπολογισμός της μισθοδοσίας ενδείκνυται στις περιπτώσεις που οι μισθοδοσίες σας είναι συγκεκριμένες και χωρίς ιδιαιτερότητες, με ελάχιστη ανάγκη ελέγχου τους από την δική σας πλευρά.