Πώς μπορείτε να υπολογίσετε τις Μεικτές Αποδοχές για τον εργαζόμενό σας καθώς και το συνολικό κόστος του εργοδότη με βάση τις Καθαρές του Αποδοχές;
Θα πάτε στον Εργαζόμενο, στην καρτέλα του.
Θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο οθόνης «Μικτά», ή εναλλακτικά με το πλήκτρο F8 και θα σας εμφανιστεί ο πίνακας «Υπολογισμός Μεικτών από Καθαρές».
Στο πεδίο «Καθαρές Αποδοχές» θα βάλετε τις πραγματικές καθαρές αποδοχές που θα αμείβετε τον υπάλληλό σας. Στο πεδίο Ώρες θα βάλετε τις πραγματικές ώρες που απασχολείται ο εργαζόμενος (166,667 ή 83,33 κτλ).
Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και όταν ο εργαζόμενός σας είναι ημερομίσθιος. Σε αυτή την περίπτωση στο πεδίο «Καθαρές αποδοχές» θα βάλετε το πραγματικό ημερομίσθιο του εργαζόμενου και στις ώρες θα τοποθετήσετε τις πραγματικές ώρες εργασίας του.