Υπολογισμός επιδομάτων Δώρων στην Μερική απασχόλησηΑν ο εργαζόμενος απασχολείται καθημερινά με σταθερό μειωμένο ωράριο θα λάβει Δώρα ότι και ο πλήρως απασχολούμενος, με βάσει όμως των μειωμένων αποδοχών που παίρνει.

Αν είναι με μειωμένο ωράριο εργασίας και μειωμένες ημέρες την εβδομάδα τότε θα πάρει ως δώρο Χριστουγέννων ένα ημερομίσθιο για κάθε -8- πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια και ως δώρο Πάσχα ένα ημερομίσθιο για κάθε 6,5 ημερομίσθια.
Αυτό το ημερομίσθιο θα είναι μειωμένο ανάλογα με τις ώρες εργασίας κάθε μέρα. Αν οι ώρες ανά ημέρα είναι διαφορετικές, τότε λαμβάνεται ο μέσος όρος αυτών.

Αν είναι με πλήρες ωράριο και λιγότερες ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα παίρνει ως δώρο Πάσχα ένα ημερομίσθιο για κάθε 6,5 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια. Αν όμως πληρώνεται και για τις ημέρες που δεν εργάζεται, θα πάρει και ½ του ημερομισθίου για κάθε 6,5 μη πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια. Για το δώρο Χριστουγέννων θα είναι 1 ημερομίσθιο για κάθε -8- πραγματοποιηθέντα. Αν πληρώνεται και για τις ημέρες που δεν δουλεύει τότε θα πάρει και ½ του ημερομισθίου για κάθε -8- μη πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια.