ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝΟι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στις διαδικασίες που χρειάζονται για να υπολογιστούν αναδρομικά από το πρόγραμμα της μισθοδοσίας. Οι διαδικασίες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση. Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:

1. Ο εργαζόμενος δεν είναι συνδεδεμένος με συλλογική σύμβαση
Όταν η μισθοδοτική εξέλιξη του εργαζομένου δεν παρακολουθείται από κάποια συλλογική σύμβαση μέσα στο πρόγραμμα, αλλά εσείς ορίζετε τις αποδοχές του μέσα στον πίνακα της εξέλιξης αποδοχών (υπενθυμίζουμε ότι ο πίνακας της εξέλιξης αποδοχών ενεργοποιείται μέσα από την επιλογή Διαχείριση Εργαζομένων δίνοντας F4 στο DOS πρόγραμμα και F4 ή κάνοντας κλικ στο button Ιστορικό για το WINDOWS πρόγραμμα), τότε πριν υπολογίσετε αναδρομικά πρέπει να ορίσετε τις αποδοχές κατά τον ακόλουθο τρόπο (βλέπε πίνακα 1):

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Από Αποδοχές Ώρες Συλ. Σύμβαση Τεκμαρτά
01/01/2004 1000,00 166,667 1050,00
01/07/2004 1050,00 166,667

Πίνακας 1

Στο πεδίο Συλλογική Σύμβαση θα δηλώσετε το νέο μισθό που προκύπτει είτε από αύξηση της συλλογικής σύμβασης του εργαζομένου είτε από απόφαση της εργοδοσίας και ο οποίος θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία που έχει δηλωθεί στο πεδίο Από. Στο πεδίο Αποδοχές θα είναι καταχωρημένες οι αποδοχές με τις οποίες πληρωνόταν ο εργαζόμενος ως τώρα. Στην επόμενη γραμμή πρέπει να δηλωθεί η νέα ημερομηνία από την οποία και μετά θα πληρώνονται οι νέες αποδοχές και δίπλα στο πεδίο Αποδοχές θα καταχωρηθούν οι νέες αποδοχές.
Το επόμενο βήμα είναι να γίνει ο υπολογισμός των αναδρομικών στην επιλογή Κύριες Εργασίες –Μισθοδοσία Περιόδου. Θα επιλέξετε το μήνα στον οποίο θα πληρωθούν τα αναδρομικά (σύμφωνα με το παράδειγμα θα επιλέξετε τον 7ο μήνα) και σαν είδος αποδοχών θα επιλέξετε αναδρομικά. Στη συνέχεια θα δώσετε F8 (για την Windows εφαρμογή μπορείτε εναλλακτικά να κάνετε κλικ στο button Αναδρομικά στο κάτω μέρος της οθόνης καταχώρισης) και αμέσως θα εμφανιστεί ένας μικρός πίνακας με τίτλο Υπολογισμός Αναδρομικών. Στα δυο πεδία που υπάρχουν καταχωρείτε το έτος και αμέσως δίπλα δεξιά το μήνα από τον οποίο ο νέος μισθός θα έχει αναδρομική ισχύ. Για παράδειγμα, εάν υπολογίζετε αναδρομικά από 01/01/2004 αλλά πληρωτέα στον 7ο μήνα, θα καταχωρήσετε έτος 2004 και μήνας 1ος (όχι μήνας 7ος). Για να γίνει ο υπολογισμός δίνετε F10 στο Dos πρόγραμμα και F12 ή κλικ στο button Υπολογισμός στο Windows πρόγραμμα. Στο πεδίο αναδρομικά εμφανίζεται το αποτέλεσμα και δίπλα το διάστημα υπολογισμού (πχ από 2004/1 έως 2004/6).

2. Ο εργαζόμενος είναι συνδεδεμένος με συλλογική σύμβαση
Στην περίπτωση που η μισθοδοτική εξέλιξη του εργαζομένου παρακολουθείται από τη συλλογική του σύμβαση, (στη διαχείριση εργαζομένου ο εργαζόμενος έχει συνδεθεί με κάποια σύμβαση στον πίνακα Στοιχεία Σύμβασης Εργαζομένου και η οποία είναι ενεργή), τότε δεν χρειάζεται να ορίσετε νέο μισθό στην εξέλιξη των αποδοχών, γιατί το πρόγραμμα ενημερώνεται με τους νέους μισθούς από τα updates των συλλογικών συμβάσεων (πληροφόρηση σχετικά με ποιες συλλογικές συμβάσεις ενημερώνονται από την εκάστοτε έκδοση παρέχεται στις οδηγίες που συνοδεύουν την έκδοση).
Για να γίνει σωστά ο υπολογισμός των αναδρομικών, προϋπόθεση είναι ο εργαζόμενος για τον οποίο υπολογίζετε να έχει συνδεθεί και υπολογιστεί με τη σύμβαση για το διάστημα των αντίστοιχων μηνών. Ο υπολογισμός γίνεται από την επιλογή Μισθοδοσία Περιόδου κατά τον ίδιο τρόπο όπως και παραπάνω.

3. Αναδρομικά τεκμαρτών αποδοχών
Όταν κάποιος εργαζόμενος υπόκειται στο καθεστώς των τεκμαρτών αποδοχών, όπως σερβιτόροι, κομμώτριες κλπ τότε ο πίνακας στην εξέλιξη των αποδοχών ορίζεται ως εξής (βλέπε πίνακα 2):

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Από Αποδοχές Ώρες Συλ. Σύμβαση Τεκμαρτά
01/01/2004 35,00 6,667 40,00 37,00
01/07/2004 40,00 6,667 37,00

Πίνακας 2

Στο πεδίο Συλλογική Σύμβαση θα δηλώσετε το νέο ημερομίσθιο το οποίο θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία που έχει δηλωθεί στο πεδίο Από. Στο πεδίο Αποδοχές θα είναι καταχωρημένο το ημερομίσθιο με το οποίο πληρωνόταν ο εργαζόμενος ως τώρα. Στο πεδίο Τεκμαρτά θα αντικαταστήσετε το προηγούμενο τεκμαρτό ημερομίσθιο με το νέο τεκμαρτό. Στην επόμενη γραμμή πρέπει να δηλωθεί η νέα ημερομηνία από την οποία και μετά θα πληρώνεται το νέο ημερομίσθιο, στο πεδίο Αποδοχές θα καταχωρηθεί το νέο ημερομίσθιο και στο πεδίο Τεκμαρτά θα καταχωρηθεί το νέο τεκμαρτό ημερομίσθιο.
Ο υπολογισμός των αναδρομικών γίνεται κατά τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω. Η μόνη διαφορά είναι ότι μετά τον υπολογισμό πρέπει στην εξέλιξη αποδοχών του εργαζομένου στο πεδίο Τεκμαρτά να ορίσετε ξανά το προηγούμενο τεκμαρτό ημερομίσθιο (διαφορετικά θα απεικονίζεται το νέο τεκμαρτό ημερομίσθιο στην ΑΠΔ για το προηγούμενο διάστημα). Αν για παράδειγμα το παλαιό τεκμαρτό ήταν 33 ευρώ τότε πρέπει να ορίσετε τον πίνακα εξέλιξης αποδοχών όπως παρακάτω στον πίνακα 3.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Από Αποδοχές Ώρες Συλ. Σύμβαση Τεκμαρτά
01/01/2004 35,00 6,667 40,00 33,00
01/07/2004 40,00 6,667 37,00

Πίνακας 3.

Αν υπάρχει αύξηση του τεκμαρτού ημερομισθίου μόνο και πρέπει να αποδοθούν αναδρομικά εισφορών, τότε δεν χρειάζεται να ενημερωθεί το πεδίο Συλλογική Σύμβαση.

4. Αναδρομικά Εισφορών λόγω αναπροσαρμογής της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης
Όταν οι αποδοχές του εργαζομένου ξεπερνούν την ανώτατη ασφαλιστική κλάση, τότε πρέπει να αποδίδονται αναδρομικές εισφορές όταν υπάρχει αναπροσαρμογή της. Όταν ανακοινώνεται η αναπροσαρμογή των ορίων των ασφαλιστικών κλάσεων είναι απαραίτητο να αναπροσαρμόζετε τα όρια και μέσα στα ταμεία που χρησιμοποιείτε. Αυτό γίνεται επιλέγοντας το ταμείο που αφορά τον εργαζόμενο από τις Κύριες Εργασίες-Διαχείριση Ταμείων και ανοίγοντας στη συνέχεια τον πίνακα Ιστορικό Αρχείου Ταμείου (δίνοντας F4 ή και κάνοντας κλικ στο button Ιστορικό για το Windows πρόγραμμα). Εκεί ορίζετε το έτος και μήνα από τον οποίο ισχύουν τα νέα ασφαλιστικά πλαφόν καθώς και τα πλαφόν για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.
Ο υπολογισμός των αναδρομικών εισφορών γίνεται ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις (έχοντας επιλέξει ως είδος αποδοχών αναδρομικά δίνετε F8 ή και επιλέγοντας με το ποντίκι το button Αναδρομικά για το Windows πρόγραμμα). Το αποτέλεσμα που θα προκύπτει θα είναι πάντα αρνητικό γιατί θα πρέπει να παρακρατηθούν από τον εργαζόμενο επιπλέον εισφορές.

5. Καταχώριση των αναδρομικών που έχουν υπολογιστεί με το χέρι.
Αν ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει να ακολουθήσει μια από τις παραπάνω διαδικασίες για αυτόματο υπολογισμό των αναδρομικών από το πρόγραμμα, τότε μπορεί να καταχωρήσει το ποσό που έχει υπολογιστεί προηγουμένως με το χέρι. Μέσα στη Μισθοδοσία Περιόδου και ενώ έχετε επιλέξει το μήνα στον οποίο θα πληρωθούν τα αναδρομικά και είδος αποδοχών αναδρομικά, απλώς καταχωρείτε το ποσό των αναδρομικών στο πεδίο καταχώρισης Αναδρομικά. Τα πεδία Από και Έως δίπλα από το πεδίο Αναδρομικά ενημερώνονται από μόνα τους. Αν η καταχώριση των αναδρομικών γίνεται στον 7ο μήνα, τότε τα πεδία Από και Έως θα ενημερωθούν με το διάστημα 2004/1 – 2004/6. Αν πρέπει να δοθεί κάποιο άλλο διάστημα, αυτό μπορεί να καταχωρηθεί από τον χρήστη.