Υποκατάστημα που έκλεισε και Βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικούΑν το υποκατάστημα κλείσει, αυτό δηλώνεται στο υποκατάστημα ΙΚΑ της έδρας της εταιρίας μέσα σε 30 ημέρες.
Η εταιρία θα πρέπει να κρατήσει όλα τα σχετικά στοιχεία των εργαζόμενων που απασχολούσε το υποκατάστημα (το ειδικό βιβλίο, τις αναγγελίες, απολύσεις κτλ), και να τα προσκομίσει στο ΙΚΑ του υποκαταστήματος της εταιρείας, αν αυτά ζητηθούν σε έλεγχο.