Υπολογίζετε στο τρέχον έτος Αναδρομικά (είτε εισφορών είτε αποδοχών) προηγούμενου έτους.
Το πρόγραμμα σας εμφανίζει το μήνυμα “Υπέρβαση 12 Περιόδων υπολογισμού”. Τι σημαίνει το μήνυμα αυτό και τι θα κάνετε;

Όταν θέλετε να δώσετε αναδρομικά στο τρέχον έτος που αφορούν προγενέστερο έτος τότε το πρόγραμμα δεν μπορεί να τα υπολογίσει αυτόματα και θα πρέπει να τα τοποθετήσετε εσείς.

Αν τα αναδρομικά του προηγούμενου έτους τα υπολογίζετε στο νέο έτος σε άλλον μήνα, εκτός από τον 1ο, τον Ιανουάριο, (π.χ. στον 2ο ,τον 3ο κτλ) το πρόγραμμα θα εμφανίσει το μήνυμα αυτό. Αν υπολογίσετε τα αναδρομικά του προγενέστερου έτους στο τρέχον έτος στον 1ο μήνα δεν θα εμφανιστεί το μήνυμα αυτό.
Αυτό γίνεται διότι το πρόγραμμα υπολογίζει τα αναδρομικά μέχρι και 1 μήνα πριν από αυτόν που τα υπολογίζετε (και θα τα πληρώσετε).
Άρα αν τα υπολογίζετε στον 1ο μήνα του έτους το πρόγραμμα δεν δίνει μήνυμα «Υπέρβασης 12 Περιόδων Υπολογισμού» διότι τα υπολογίζει μέχρι και τον 12ο μήνα (από τον 1ο έως τον 12ο μήνα) του προηγούμενου έτους.
Στις ημερομηνίες των αναδρομικών (με τις οποίες θα ενημερωθεί και η ΑΠΔ) θα εμφανιστεί από το 2007- 01 έως 2007-12.