ΥΠΕΡΩΡΙΕΣΑποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης

40 – 43 ώρες: +25%

43 – 45,6 ώρες *: +50%

45,6 – 48 ώρες: +75%

48+ ώρες: +200% = « παράνομες »

* αναγωγή από 120 ώρες ετησίως