Στην Μισθοδοσία περιόδου, τα πεδία Υπερεργασία 1,20, Υπερωρία 1,20 κτλ πώς λειτουργούν; Τι ισχύει πλέον για τους συντελεστές των υπερωριών;Σε επιχειρήσεις με 40ωρο οι ώρες υπερεργασίας (41η,42η,43η,44η, 45η) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 20% .
Οι πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα απασχόληση του μισθωτού θεωρείται ως υπερωριακή απασχόληση, και μέχρι τις 120 ώρες ετησίως προσαυξάνονται κατά 40%. Για υπερωρίες πάνω των 120 ωρών η καταβολή ανέρχεται στο 60%.
Η κάθε ώρα υπερωρίας για την πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται εφεξής κατ’ εξαίρεση υπερωρία, και αμοίβεται με προσαύξηση 80%.