Ένας εργαζόμενος εργάστηκε υπερωρίες οι οποίες συνέπεσαν με Κυριακές ή Αργίες. Πώς θα τις περάσετε στο πρόγραμμα;
Στην Μισθοδοσία Περιόδου θα πάτε στο πεδίο Υπερωρίες Κυριακές/ Αργίες :
Στο πρώτο κουτάκι θα βάλετε τις ώρες της υπερωρίας και στο δίπλα πεδίο θα βάλετε τον συντελεστή των υπερωριών. (πχ 25%). Το πρόγραμμα στο πεδίο αυτό έχει «έτοιμο» τον συντελεστή της Κυριακής – αργίας (1,75), και τον αυξάνει με το 25% που βάλατε εσείς (το 1,25, η προσαύξηση της υπερωρίας).

Παράδειγμα:
Έστω ότι οι αποδοχές του εργαζόμενου είναι 1500€ και οι ώρες υπερωρίας είναι 10
1500€ /166,667 = 9 € ανά ώρα.
–Αν βάλετε για παράδειγμα 10 ώρες στο πεδίο Υπερ. Κυριακ./ Αργ και στο δίπλα κουτάκι βάλετε 1,25 τότε ο υπολογισμός θα είναι:

9€ * 10 ώρες * 1,75 (η προσαύξηση της Κυριακής και της αργίας, το ποσοστό 1,75 δεν φαίνεται κάπου , είναι εσωτερικός υπολογισμός του προγράμματος) * 1,25 = 196,87 €.

Αν βάλετε Υπερωρία – Νυχτερινή: Ο συντελεστής της Νυχτερινής υπολογίζεται αυτόματα στο 75%. Άρα θα πρέπει να βάλετε τον συντελεστή των υπερωριών, πχ 40% (σκέτο το 40 θα βάλετε) . Τότε τα νυχτερινά θα υπολογιστούν : 75+ 40 = 115. Τώρα στα Αποτελέσματα στο αντίστοιχο πεδίο, θα είναι πολλαπλασιασμένες οι ώρες με το 1,15.