Ένας εργαζόμενος εργάστηκε υπερωρίες οι οποίες συνέπεσαν με Κυριακές, Αργίες και Νυχτερινά. Πώς θα τις περάσετε στο πρόγραμμα;

Στην Μισθοδοσία Περιόδου θα πάτε στο πεδίο Υπερωρία Νυχτ. Κυρ./Αργίες.
Στο πρώτο κουτάκι θα βάλετε τις ώρες της υπερωρίας και στο δίπλα πεδίο θα βάλετε τον συντελεστή των υπερωριών. (π.χ. 25%). Το πρόγραμμα στο πεδίο αυτό έχει «έτοιμο» τον συντελεστή της Κυριακής – αργίας- νυχτερινών (200%, 2 και 75%, 1,75 ), και τον αυξάνει με το 25% που βάλατε εσείς (το 1,25, η προσαύξηση της υπερωρίας).

Παράδειγμα:
Έστω ότι οι αποδοχές του εργαζόμενου είναι 1500€ και οι ώρες υπερωρίας είναι 10
1500€ /166,667 = 9 € ανά ώρα.
–Αν βάλετε για παράδειγμα 10 ώρες στο πεδίο Υπερ. /Νυχ./ Κυρ./ Αργ . και στο δίπλα κουτάκι βάλετε 1,25 τότε ο υπολογισμός θα είναι:

Ο αυτόματος υπολογισμός του συντελεστή θα είναι:
25% *75% * + 200% = 0,187+ 2 = 2,187

και:
9€ * 10 ώρες * 2,187 *1,25 = 246,03 €