Υπολογίζετε το Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, Άδεια και Επίδομα Αδείας κτλ για έναν εργαζόμενο που είχε παράνομες υπερωρίες, με 200% προσαύξηση. Αυτές τις υπερωρίες ΣΩΣΤΑ το πρόγραμμα δεν τις λαμβάνει στον υπολογισμό των δώρων και των αδειών. Αν όμως εσείς επιθυμείτε να περιλαμβάνονται τι μπορείτε να κάνετε;
Μπορείτε να υπολογίσετε με χαρτί και με μολύβι το δώρο με τις υπερωρίες και να το βάλετε «φυτευτά» στο πρόγραμμα. Εναλλακτικά, μπορείτε ΝΑ ΜΗΝ βάζετε τις Υπερωρίες του 200% όχι στο πεδίο Υπερωρίας 2.00 (που το αποκλείει αυτόματα το πρόγραμμα από τα δώρα). Θα τις βάζετε στο κάτω μέρος των υπερωριών όπου ορίζετε και τον συντελεστή τους. Αυτές τις υπερωρίες το πρόγραμμα τις λαμβάνει υπ’ όψιν για τον υπολογισμό δώρων, αδειών και επιδομάτων.