Στην Μισθοδοσία περιόδου το πεδίο Υπερωρία Νυχτ. Κυρ. Αργίες πώς λειτουργεί;
Στην Μισθοδοσία Περιόδου θα πάτε στο πεδίο Υπερωρία Νυχτ. Κυρ -Αργίες.
Στο πρώτο κουτάκι θα βάλετε τις ώρες της υπερωρίας και στο δίπλα πεδίο θα βάλετε τον συντελεστή των υπερωριών. (πχ 25%). Το πρόγραμμα στο πεδίο αυτό έχει «έτοιμο» τον συντελεστή της Κυριακής – αργίας- νυχτερινών (200%, 2 και 75%, 1,75 ), και τον αυξάνει με το 25% που βάλατε εσείς (το 1,25, η προσαύξηση της υπερωρίας).

Παράδειγμα:
Έστω ότι οι αποδοχές του εργαζόμενου είναι 1500€ και οι ώρες υπερω-ρίας είναι 10
1500€ /166,667 = 9 € ανά ώρα.
–Αν βάλετε για παράδειγμα 10 ώρες στο πεδίο Υπερωρία Νυχτ. Κυρ -Αργίες. και στο δίπλα κουτάκι βάλετε 1,25 τότε ο υπολογισμός θα είναι:

Ο αυτόματος υπολογισμός του συντελεστή θα είναι:
25% *75% * + 200% = 0,187+ 2 = 2,187

και:
9€ * 10 ώρες * 2,187 *1,25 = 246,03 €
Υπενθυμίζεται ότι στο πεδίο Κυριακές / Αργίες θα βάλετε τις ώρες μόνο σε περίπτωση που στο ωράριό του περιλαμβάνονται και οι Κυριακές (εργάζεται και Κυριακές). Στην περίπτωση αυτή στα Αποτελέσματα στο αντίστοιχο πεδίο θα σας φέρει μόνο την προσαύξηση του ωρομισθίου ( το 75% και όχι το 1,75).