Ένας εργαζόμενος ασθένησε σε κάποιον μήνα που είχε και υπερωρίες. Πώς θα υπολογιστούν οι αποδοχές και η ασθένεια;
Οι υπερωρίες προσαυξάνουν τις τακτικές αποδοχές και όχι και της ασθενείας.
Πχ εργαζόμενος με αποδοχές 739,56€ όπου σε κάποιον μήνα ασθενεί για 9,6 ημέρες, 7,8 πληρωτέες, και 15,40 τακτικές. Στον ίδιο μήνα έχει και 10 ώρες υπερωρία με 25%. Η μισθοδοσία θα είναι: 739,56 * 15,40 / 25 = 455,57€. Υπερωρίες: 739,56 /166,667 * 1,25*10 = 55,47€.
Ασθένεια: 739,56 (χωρίς δηλαδή τις Υπερωρίες) * 7,8/25 = 230,74€.
Σύνολο μικτών = 230,74+55,47+455,57 = 741,78€.