Πώς μπορώ να ορίσω μία εταιρία υπερδωδεκάμηνη;
Αφού δημιουργήσετε την εταιρία από την επιλογή 5.3.Γ Παράμετροι Λογιστικής.