ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/71159/819/08-07-2022
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4710/2020 «Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Η/Ο από Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α’142)

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/71159/819
Ημ/νία: 08/07/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ – (Δ.Μ.Ε.Α.Α)
ΤΜΗΜΑ Α- ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17, 11523 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : κα Κ.Παπαδάκη
Τηλέφωνο:2106475130
Ηλ. Ταχυδρομείο: k.papadaki@prv.ypeka.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4710/2020 «Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Η/Ο από Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α’142)

Σχετ.: 1. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142), όπως τροποποιημένα ισχύει
2. Τα αρθ. 14α, 14β, 14γ, και 14δ του π.δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Α’ 114) όπως προστέθηκαν με την παρ. 18 του άρθ. 44 του ν. 4685/2020
3. Η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/28916/1094/7.4.2022 Απόφαση Του Υπ. Π.ΕΝ. και του Υφ. Π.ΕΝ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ν. Ταγαρά στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη» (Β’ 1701)
4. Η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/40871/1630/20.04.2021 Απόφαση του Υπ. ΠΕΝ «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνου Σκρέκα» (Β’2073)
5. Η υπ’ άρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11837/1140/08.02.2022 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπ. Π.ΕΝ. «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΥΟΔΔ’ 76)

Δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά οχήματα δεν παράγουν αέριους ρύπους και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ούτε κατά την κίνηση ούτε κατά την στάθμευση/επαναφόρτισή τους, διευκρινίζεται ότι κατά την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4710/2020 είναι δυνατή η εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης και η σχετική οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών με μηδενικούς ρύπους και ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης που εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους CO2) σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 [(συμπεριλαμβανομένων των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.), των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.)], όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία, η στάση και στάθμευση οχημάτων, στις ζώνες της παρ. 4 του άρθρου 19, του ν.1650/1986, όπως ισχύει, πλην της περίπτωσης της παρ. 4α «Ζώνη απολύτου Προστασίας της φύσης», και σε ποσοστό έως 50% επί του συνόλου των οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης, μετά από μελέτη που εγκρίνεται από την τεχνική υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ