Προγραμματισμός δράσης της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) έως το τέλος του τρίτου (Γ΄) τριμήνου του έτους 2007- Θερινή τουριστική περίοδος.Αθήνα, 07/06/07

Αρ. πρωτ.: 7677

Προς: Όλες τις Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

Θέμα:«Προγραμματισμός δράσης της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) έως το τέλος του τρίτου (Γ΄) τριμήνου του έτους 2007- Θερινή τουριστική περίοδος. »

1. 1. Γενικά

Με την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου, οπότε αναμένεται αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και έως το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2007, είναι αναγκαίο, πέραν των ελέγχων διακίνησης, να προγραμματιστούν στοχευμένοι έλεγχοι για το χρονικό διάστημα από 9 Ιουνίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007, σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και οικονομικού μεγέθους, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον τουριστικό τομέα, ενταγμένες στα πλαίσια της χωρικής αρμοδιότητας και συναρμοδιότητας των διευθύνσεών σας.

Στόχος αυτών των ελέγχων πρέπει να είναι η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας ως προς την τήρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και η απόδοση επιρριπτόμενων και παρακρατούμενων εμμέσων φόρων και κυρίως του Φ.Π.Α., και η δημιουργία κλίματος πρόληψης και αποφυγής παραλείψεων εκ μέρους των επιχειρήσεων.

Πρώτη προτεραιότητα έχουν οι περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως νησιά και παραλίες της ηπειρωτικής χώρας, όπου αναπτύσσονται μεγάλες τουριστικές μονάδες και άλλες επιχειρήσεις του τομέα που μας ενδιαφέρει και αναμένεται ο μεγαλύτερος όγκος τουριστών και παραθεριστών.

2. Κατευθύνσεις του ελέγχου.

Η επιλογή των επιχειρήσεων για έλεγχο θα πρέπει να γίνεται με βάση:

Στοιχεία που προσδιορίζουν την επικινδυνότητα, κυρίως ως προς την εικόνα του ΦΠΑ (μη απόδοση, μεγάλα ποσά πιστωτικού ΦΠΑ), καταγγελίες, πληροφοριακά δελτία και προηγούμενο ιστορικό.

-Το οικονομικό μέγεθος της επιχείρησης.

-Χωροταξικά και χρονικά δεδομένα.

Σημειώνεται ότι κύριος στόχος του προγραμματισμού αυτού πρέπει να αποτελεί, με βάση την χαρτογράφηση και καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής αρμοδιότητάς σας, ο έλεγχος όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να μην επαναλαμβάνονται έλεγχοι στις ίδιες επιχειρήσεις χωρίς ουσιαστικό λόγο, σε αντίθεση όμως με επιχειρήσεις στις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις και παραλήψεις της φορολογικής νομοθεσίας. Τέλος οι εν λόγω έλεγχοι πρέπει να στοχεύουν στη διαπίστωση ουσιαστικών παραβάσεων, όπως χρήση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, μη κανονική απόδοση του οφειλόμενου Φ.Π.Α., τυχόν χρήση μη δηλωμένων φορολογικών μηχανισμών και ταμειακών μηχανών καθώς και στη διαπίστωση περιπτώσεων μη εμφάνισης εσόδων και όχι στη διαπίστωση τυπικών και μόνο παραβάσεων του ΚΒΣ.

3. Δραστηριότητες ελέγχου.

Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου 2007 πρέπει να περιλαμβάνει ελέγχους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και ειδικότερα να δοθεί προτεραιότητα σε δραστηριότητες του ευρύτερου τουριστικού τομέα όπως:

3.1 Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

3.2 Επιχειρήσεις παροχής διασκέδασης και ψυχαγωγίας (κέντρα διασκέδασης, ντίσκο μπαρ κ.λ.π.).

3.3 Διοργάνωση συναυλιών με επώνυμους καλλιτέχνες.

3.4 Επιχειρήσεις παροχής φαγητού και ποτού, για επιτόπια κατανάλωση (ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π.).

3.5 Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, κανό, jet ski κ.λ.π.

3.6 Επιχειρήσεις μεταφοράς προσωπικού (τουριστικά λεωφορεία, πλοία κ.λ.π).

3.7 Επιχειρήσεις διοργάνωσης ή διαμεσολάβησης σε εκδρομές, περιηγήσεις κ.λ.π.

3.8 Επιχειρήσεις πώλησης ειδών τουριστικού ενδιαφέροντος (καταστήματα ειδών λαϊκής και παραδοσιακής τέχνης, κοσμημάτων, δερματίνων ειδών κ.λ.π.).

3.9 Επιχειρήσεις Τουριστικών καταλυμάτων, Κάμπινγκ, Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα – δωμάτια

Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις δραστηριοτήτων (3.2, 3.4, 3.5 και 3.8) να διενεργούνται και ως παράλληλες δραστηριότητες σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων.

4. Τρόποι φοροδιαφυγής-Σημεία επικέντρωσης ελεγκτικών ενεργειών.

Από την μέχρι τώρα εμπειρία, ως κυριότερες μέθοδοι φοροδιαφυγής αναφέρονται οι εξής:

4.1 Υποτιμολόγηση των εσόδων των υπηρεσιών στις περιπτώσεις του οργανωμένου τουρισμού και κυρίως του εισερχόμενου, με την μέθοδο των «διπλών συμβολαίων» που συντάσσονται μεταξύ των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών γραφείων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού.

4.2 Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων από παρεπόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες, όπως:

-Χρήση μέσων ψυχαγωγίας (θαλάσσιο σκι, ποδήλατα κ.λ.π.)

-Χρήση ομπρελών, γηπέδων αθλοπαιδιών κ.λ.π.

—-Χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων

—–Χρήση χρηματοθυρίδων

—–Υπηρεσίες καθαριστηρίων, σάουνας, κομμωτηρίων κ.λ.π.

Πολλές από τις παραπάνω υπηρεσίες, επισήμως εμφανίζονται ως υπηρεσίες «πακέτου», ενώ στην πραγματικότητα εισπράττεται ιδιαίτερο τίμημα το οποίο και δεν εμφανίζεται.

4.3 Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων από την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση εμπορευμάτων από τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε μεγάλη έκταση στις επιχειρήσεις εκείνες που ο φορέας τους ασκεί άμεση εποπτεία (ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες), όπως:

-Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων

-Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών μέσων.
-Επιχειρήσεις τοπικών περιηγήσεων και εκδρομών (εκμετάλλευση τουριστικών
λεωφορείων, πλοίων).

4.4 Χρήση εικονικών – πλαστών φορολογικών στοιχείων κυρίως από μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με στόχο την διόγκωση των δαπανών συντήρησης επισκευών, εξόδων προβολής και διαφήμισης, καθώς και του κόστους των επενδύσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση των αποτελεσμάτων και του καταβλητέου ποσού Φ.Π.Α. ή τη διεύρυνση του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. για συμψηφισμό στην επόμενη φορολογική περίοδο. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και μέσων μεταφοράς προσώπων, με τη λήψη και χρήση εικονικών – πλαστών φορολογικών στοιχείων από επιχειρήσεις συνεργείων και πώλησης ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών εφοδίων.

4.5 Μη τήρηση, ανακριβής ή ελλιπής τήρηση του ειδικού βιβλίου κίνησης πελατών από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κυρίως από τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και δωματίων. Σημειώνεται ότι πολλές από τις ανωτέρω επιχειρήσεις ενώ λειτουργούν και παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες εμφανίζουν τη διαμονή των πελατών τους, ως αστική μίσθωσης ακινήτου, χωρίς να τηρούν τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ..) καθώς και το ειδικό (πρόσθετο) βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 περίπτ. α) του άρθρου 10 του ίδιου Κώδικα. Σημειώνεται ότι το βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας) ενημερώνεται με την είσοδο του πελάτη και εκτός των άλλων δεδομένων πρέπει να αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία αναχώρησης (κατά δήλωση του πελάτη).

Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας αναχώρησης, διενεργείται σχετική καταχώρηση με τη νέα ημερομηνία αναχώρησης.

Επισημαίνεται ότι, κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των ελέγχων της κατηγορίας αυτής, εξετάζεται κάθε φορά και κατά περίπτωση, αν η συγκεκριμένη επιχείρηση ανήκει στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 2238/94, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999, όπως ερμηνεύθηκαν με τις εγκ. ΠΟΛ. 1043/10-2-2000 και ΠΟΛ. 1251/13-10-2000 του Υπουργείου Οικονομικών. Η περίπτωση αυτή ως γνωστόν αφορά επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά (7) δωμάτια, οι οποίες δύναται να μη τηρούν βιβλία και στοιχεία λόγω απαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή αναζητούνται, η σχετική δήλωση μεταβολών – μετάταξης καθώς και το οικείο τριπλότυπο καταβολής του ετήσιου φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιχειρήσεις αυτές, αντιμετωπίζονται όπως και οι λοιπές επιχειρήσεις ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του ν. 2859/2000 (περί Φ.Π.Α.).

4.6 Μη έκδοση ή ανακριβής ή ελλιπής έκδοση, από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων, του τριπλότυπου δελτίου κίνησης.
4.7 Μη έκδοση Α.Λ.Π. ή χρήση τέτοιων που έχουν εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο, από επιχειρήσεις επιτόπιας κατανάλωσης ποτών κ.λ.π. (καφετέριες κ.λ.π.)
4.8 Μη ύπαρξη φορολογικών στοιχείων αγοράς ή ύπαρξης τέτοιων με προγενέστερη ημερομηνία για ευπαθή προϊόντα (ψάρια, κρέατα κ.λ.π.) από επιχειρήσεις παροχής φαγητού (ταβέρνες, εστιατόρια κ.λ.π.)

5. Έλεγχοι ενεργειακών, αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων.

5. 1 Έλεγχοι ενεργειακών προϊόντων.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για περιορισμό του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον τομέα των υγρών καυσίμων κάθε Περιφερειακή Δ/νση θα πρέπει να συγκροτήσει ικανό αριθμό συνεργείων, ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα δράσης του τριμήνου και να διενεργήσει ελέγχους σε όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση και χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών από τον τελικό καταναλωτή.

α) Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν κατά το στάδιο της διακίνησης σε εθνικούς δρόμους, διόδια, λιμάνια θα αφορούν:

-βυτιοφόρα οχήματα

-φορτηγά Δ.Χ. και Ι.Χ.

-λεωφορεία – ταξί

Οι έλεγχοι στις δραστηριότητες αυτές θα εστιάζονται στην εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2960/2001, του άρθρου 20 του ν. 2873/2000 και του άρθρου 35 του ν. 2093/1992. Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχεται η ύπαρξη των προβλεπόμενων συνοδευτικών τελωνειακών και φορολογικών παραστατικών.

Οι παραπάνω έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται με τη χρήση των ειδικών αυτοκινούμενων μονάδων χημικής ανάλυσης τύπου VAN που διαθέτουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις, των test ανίχνευσης και με τη λήψη δειγμάτων για αποστολή στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Οι δειγματοληψίες θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα των δειγμάτων.

Εφόσον από τους ελέγχους αυτούς προκύψουν βάσιμα στοιχεία ότι εταιρείες εμπορίας (πρατήρια κλπ) έχουν τροφοδοτήσει φορτηγά αυτοκίνητα με πετρέλαιο θέρμανσης ή νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης με θέρμανσης ή άλλα παράγωγα πετρελαίου, είναι αυτονόητο ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να επεκταθούν και στις επιχειρήσεις αυτές για διαπίστωση τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων.

β) Θα διενεργηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός στοχευμένων ελέγχων στις παρακάτω δραστηριότητες:

Πρατήρια υγρών καυσίμων

Οι έλεγχοι των πρατηρίων υγρών καυσίμων θα εστιαστούν σε δειγματοληψίες βενζινών (σούπερ αμόλυβδης και L.R.P.) για ενδεχόμενη νόθευση τους, σε δειγματοληψίες πετρελαίου κίνησης και σε λήψεις στοιχείων για χρήστες αγροτικού πετρελαίου που παρουσιάζουν μεγάλες καταναλώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό προορίζεται για αγροτοκαλλιέργειες και λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου (αγροτικά μηχανήματα κλπ.) ή διοχετεύεται σε εταιρείες μεταφορών (ΦΙΧ-ΦΔΧ, τουριστικά λεωφορεία κλπ) για ανεφοδιασμό των οχημάτων τους

Πωλητές πετρελαίου θέρμανσης

Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες

Ξενοδοχεία – Εστιατόρια

Αρτοποιεία – Ζαχαροπλαστεία

Δημόσια – Ιδιωτικά Νοσοκομειακά και Προνοιακά Ιδρύματα

Λατομεία Κατασκευαστικές – Χωματουργικές επιχειρήσεις,

προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν παράνομη χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή νοθευμένου πετρελαίου κίνησης.

γ) Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των παρακάτω μέσων:

Εφοδιαστικών – Μεταφορικών δεξαμενοπλοίων (σλέπια)

Πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού – εξωτερικού – μικτόπλοα

Αλιευτικά

Θαλαμηγοί

Ρυμουλκά – Λάντζες – Ναυαγοσωστικά – Γερανοί

Οι θαλάσσιοι έλεγχοι θα διενεργηθούν από την Π.Δ. Αττικής με σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ύστερα από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια λιμενική αρχή σε εφαρμογή της αριθμ. 113451/20-09-2002 Κ.Υ.Α., διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε και στο παρελθόν.

Κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ότι, οι έλεγχοι των εφοδιαζόμενων πλοίων που είναι ελλιμενισμένα στα κρηπιδώματα των λιμένων (εντός και εκτός υποκείμενων χώρων) καθώς και στα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν ναυτιλιακά καύσιμα, θα διενεργηθούν από όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις.

Θεωρείται αυτονόητο ότι οι έλεγχοι των ενεργειακών προϊόντων και ειδικότερα οι έλεγχοι των υγρών καυσίμων θα πρέπει να καταστούν αποτελεσματικότεροι αξιοποιώντας προς τούτο όλα τα διαθέσιμα μέσα και τις πληροφορίες που σας παρέχονται και λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρησιακά σχέδια, τους οδηγούς ελέγχων και το σύνολο των οδηγιών που έχουν δοθεί, ενώ συγχρόνως πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν οι οποιεσδήποτε εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν τα καύσιμα.

5. 2 Έλεγχοι αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων.

Λόγω της αυξημένης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών κατά τη θερινή περίοδο, οι έλεγχοι των επιχειρήσεων παραγωγής (ποτοποιοί) και διάθεσης τους (Μπαρ, disco, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, ταβέρνες κλπ), θα εντατικοποιηθούν και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα των αλκοολούχων ποτών με τη λήψη δειγμάτων.

Oι δειγματοληψίες, δεδομένου ότι η αλκοόλη δεν είναι μόνο ένα προϊόν υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά προορίζεται και για ανθρώπινη κατανάλωση και για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερο υγειονομικό ενδιαφέρον, θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Δ/νσης του Γ.Χ.Κ., που σας στάλθηκαν με τα αριθμ. 110651/10-07-2002 & 104420/17-05-04 έγγραφά μας.

Θα απευθύνεστε στις κατά τόπους υπηρεσίες του Γ.Χ. του Κράτους για τη διάθεση Χημικού Υπαλλήλου, ο οποίος θα συνδράμει τα συνεργεία μας κατά τον έλεγχο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στη λήψη δειγμάτων και γενικότερα στον παραπέρα ποιοτικό έλεγχο των αλκοολούχων ποτών.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο και η συμμετοχή χημικού υπαλλήλου, στους εν λόγω ελέγχους, τα συνεργεία της ΥΠ.Ε.Ε. θα προβαίνουν στη λήψη δειγμάτων και αποστολή αυτών στο Γ.Χ. του Κράτους που είναι αρμόδιο για τον ποιοτικό έλεγχο των αλκοολούχων ποτών.

Η πραγματοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ελέγχων και δειγματοληψιών από την Υπηρεσία μας, θα συμβάλλει ώστε να αποτραπεί η διάθεση στην κατανάλωση λαθραίας αλκοόλης και νοθευμένων αλκοολούχων ποτών «μπόμπες».

5. 3 Έλεγχοι καπνικών προϊόντων.

Οι έλεγχοι των βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων θα πρέπει να εστιαστούν κυρίως στη μεταφορά αυτών στο στάδιο της διακίνησης, έξω από τα λιμάνια, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, στα σύνορα, στα αεροδρόμια καθώς και στην παράνομη διάθεση αυτών στους καταναλωτές σε εμπορικά κέντρα, σε πλατείες, σε σταθμούς ΜΕΤΡΟ και στις λαϊκές αγορές.

Οι έλεγχοι στον συγκεκριμένο τομέα θα καταστούν αποτελεσματικότεροι εφαρμόζοντας τον σχετικό Οδηγό Ελέγχου που σας έχει αποσταλεί με το αριθμ. 103313/18-03-03 έγγραφό μας.

6. Έλεγχοι φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης.

Στα πλαίσια των διενεργούμενων ελέγχων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο της νόμιμης κυκλοφορίας και μεταφοράς των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3446/2006.

7. Λοιποί έλεγχοι- Παραεμπόριο.

Στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε και σε κάθε περίπτωση ελέγχου, στα πλαίσια των ελέγχων διακίνησης και διάθεσης αγαθών σε μη στεγασμένους χώρους, όπως σε λαϊκές αγορές, σε παζάρια, στο στόχαστρο των υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. επιβάλλεται και πρέπει να είναι το παραεμπόριο που διενεργείται εκτός των χώρων αυτών, στις παρυφές τους, καθώς και σε εμπορικούς δρόμους ή κοντά σε σταθμούς λεωφορείων, τρένων, Μετρό, σε πεζόδρομους κ.λ.π., σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα 106100/12-06-05, 108409/3-09-04 & 104831/20-5-04 έγγραφά μας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο ειδών ένδυσης, οικιακής χρήσης, μικροσυσκευές, εργαλεία, γυαλιά ηλίου, ρολόγια, υφάσματα, τσάντες, κεντήματα κ.λ.π., που προέρχονται από τρίτες χώρες (Κίνα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Κορέα κ.λ.π.) και τα οποία εισάγονται ή διακινούνται εντός των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικείμενο των ελέγχων αυτών είναι η διαπίστωση της νόμιμης κατοχής των εμπορευμάτων που διακινούνται και διατίθενται προς πώληση όπως, παραστατικά τελωνειακά έγγραφα, φορολογικά στοιχεία διακίνησης και αξίας καθώς και δημόσια έγγραφα νομιμοποίησης διενέργειας συναλλαγών πλανόδιου εμπορίου.

8. Έλεγχοι Διακίνησης.

Οι ανωτέρω έλεγχοι θα συνεχισθούν και θα εντατικοποιηθούν το εν λόγω χρονικό διάστημα, με βάση τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί και ειδικότερα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 5941/22-12-2005 εγκύκλιό μας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε περιπτώσεις (ιδίως όταν μεταφέρονται αγαθά σημαντικής αξίας που λόγω απόστασης είναι δυνατόν να γίνει διπλή μεταφορά) που το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης είναι αθεώρητο ή έχει σημανθεί με φορολογικό μηχανισμό (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), όπου , εκτός των άλλων επαληθεύσεων, λαμβάνεται φωτοτυπία αυτού (εάν είναι δυνατόν) ή γίνεται καταγραφή των στοιχείων του εκδότη και του λήπτη καθώς και το είδος των μεταφερομένων αγαθών (ή των βασικών) στο επισυναπτόμενο έντυπο και εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες (η επιχείρηση του εκδότη είναι σε κοντινή απόσταση κ.λ.π.) γίνεται έλεγχος στο στέλεχος του εκδοθέντος στοιχείου για τη διαπίστωση της ακρίβειας των δεδομένων. Σε διαφορετική περίπτωση τα έντυπα που έχουν συμπληρωθεί, κατΆ εκτίμηση των υπευθύνων του προγραμματισμού, χρεώνονται για περαιτέρω έλεγχο.

9. Έλεγχοι στους τομείς των ναρκωτικών, των προδρόμων ουσιών και των όπλων.

Με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, θα δοθεί βαρύτητα σε ελέγχους σε λιμάνια και αεροδρόμια τα οποία εμφανίζουν μεγάλη τουριστική κίνηση από το εξωτερικό και ιδιαίτερα σε αεροδρόμια τα οποία υποδέχονται μη προγραμματισμένες πτήσεις (charter flights) από χώρες αυξημένης επικινδυνότητας (Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο κλπ). Επιπλέον, στον αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» θα ενταθούν, από το τοπικό κλιμάκιο της ΥΠ.Ε.Ε., οι έλεγχοι σε επιβάτες και εμπορεύματα που φθάνουν στη χώρα μας από χώρες υψηλού κινδύνου (Λατινική Αμερική, Πακιστάν, Αίγυπτος κλπ.) με ενδιάμεσο σταθμό αεροδρόμια εντός της συνθήκης Schengen.

Επίσης κατά την περίοδο αυτή θα ενταθούν, οι έλεγχοι στα βόρεια σύνορα της χώρας, σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου που συνδέει τα σύνορα με τα μεγάλα αστικά κέντρα και λιμάνια με σημαντική επιβατική κίνηση. Επίσης, σε εμπορευματοκιβώτια (containers) τα οποία προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής και σε μικροδέματα των εταιριών ταχυμεταφοράς.

Επιπλέον, θα ενταθούν οι έλεγχοι σε επιβάτες και οχήματα τα οποία ταξιδεύουν από και προς τα Ελληνικά νησιά και το δρομολόγιο Ελλάδα – Ιταλία με χρήση Ε/Γ – Ο/Γ σκαφών (ferry boats). Ειδικά για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα σε ελέγχους σε επιβάτες και τουριστικά πλοία τα οποία εκτελούν ημερήσια δρομολόγια με τα Τουρκικά Παράλια.

Τέλος, ενόψει της πιθανής διοργάνωσης σε διάφορες περιοχές της χώρας συγκεντρώσεων νέων (π.χ. rave parties και συναυλίες) στις οποίες υπάρχουν υποψίες διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών (ιδιαίτερα συνθετικών ναρκωτικών σε μεγάλη κλίμακα), θα υπάρξει συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία με τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να υπάρξουν επιχειρήσεις παρέμβασης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Ειδικότερα στο τομέα αυτό θα γίνουν και έρευνες στο διαδίκτυο (internet) προκειμένου να εντοπιστούν όσο το δυνατό πιο έγκαιρα ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής παρομοίων συγκεντρώσεων.

10. Αξιοποίηση προσωπικού.

Κεντρικός στόχος των υπηρεσιών πρέπει να είναι η εμφανής και διαρκής παρουσία του συνόλου της διαθέσιμης, κάθε φορά, δύναμης προσωπικού στην τουριστική αγορά για τη δημιουργία κλίματος ελέγχου και συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων διακίνησης και αξίας, καθώς και τη διασφάλιση είσπραξης των εμμέσων φόρων, κυρίως Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να γίνεται προσεκτική στελέχωση (σύνθεση) των συνεργείων ελέγχου (επάρκεια γνώσεων και εμπειρίας κ.λ.π.), ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Για την καλύτερη απόδοση των αναφερομένων ελέγχων, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την πλήρη αξιοποίηση των διαθεσίμων μέσων, υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των Β.Α.Ν. (έλεγχοι διακίνησης), να γίνεται η σωστή αξιοποίηση της δυνατότητας των ελέγχων συναρμοδιότητας, επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση του ελεγκτικού έργου των υπηρεσιών σας. Για το λόγο αυτό, για τους ελέγχους συναρμοδιότητας, πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων, με τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις που θα δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις στους ελεγχόμενους.

11. Καταχώρηση στο ΑΡΤΕΜΙΣ.

Προκειμένου να είναι εύκολη η παρακολούθηση και ο απολογισμός των ελέγχων για τις τουριστικές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο, μέσω του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ, θα πρέπει:

α) να αναγράφονται υποχρεωτικά και να καταχωρούνται στο πεδίο «Περιγραφή» , στις εντολές ελέγχου για τις τουριστικές περιοχές, με κεφαλαία ελληνικά – χωρίς τελείες και κενά – οι χαρακτήρες « ΘΕ2007».

β) με την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω εντολών στην καρτέλα «Βασικά στοιχεία έντυπα» και στο πεδίο «περιοχή» υποχρεωτικά το νησί ή την ευρύτερη τουριστική περιοχή.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Ειδικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ