Yποβολή ισολογισμού χρήσης 2005 και αδειών χρήσης λογισμικού (Προς όλες τις Εταιρείες με προσωπικό από πενήντα (50) και άνω υπαλλήλους.)

Αθήνα, 10/07/06

Αρ. πρωτ.:7170/Δ3B/

Προς:  Όλες τις Εταιρείες με προσωπικό από πενήντα (50) και άνω υπαλλήλους.

  

Θέμα:«Yποβολή ισολογισμού χρήσης 2005 και αδειών χρήσης λογισμικού»

Η ΥΠ.Ε.Ε., προς υποστήριξη του προγραμματισμού των ελέγχων σε όλη την επικράτεια, με επιστημονικό τρόπο, έχει αναπτύξει πρόσφατα τη μηχανογραφική εφαρμογή του προγράμματος REGDATA, όπου γίνεται επεξεργασία και περαιτέρω αξιοποίηση των ετησίων δεδομένων, από τα υποσυστήματα Μητρώου, Φ.Π.Α. και εισοδήματος του TAXIS.


H επιλογή των υποψηφίων προς έλεγχο επιχειρήσεων, γίνεται κατόπιν συγκέντρωσης φορολογικών στοιχείων με διάφορους τρόπους, στατιστικών αναλύσεων των προαναφερόμενων δεδομένων του TAXIS, μελέτης των αποτελεσμάτων προγενέστερων ελέγχων και στάθμισης των διαφόρων κριτηρίων επικινδυνότητας αφενός για την αποφυγή πολλαπλών ελέγχων των ίδιων επιχειρήσεων και αφετέρου για τον έλεγχο κατά προτεραιότητα επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται προς την ισχύουσα νομοθεσία και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό, με ότι αυτό συνεπάγεται για την Κοινοτική και Εθνική Οικονομία.


Για τους προαναφερόμενους λόγους παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε τον ισολογισμό της εταιρείας σας της χρήσης 2005.


Επί τη ευκαιρία και επειδή η ΥΠ.Ε.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δεδομένου ότι το ποσοστό της πειρατείας λογισμικού για τη χώρα μας είναι αρκετά υψηλό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το «Έντυπο Απογραφής Αδειών χρήσης Λογισμικού και Υπεύθυνη δήλωση», που συνημμένα σας κοινοποιούμε και να μας το υποβάλετε μαζί με φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αγοράς α) Η/Υ και β) προγραμμάτων (SOFTWARE) που χρησιμοποιείτε με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή του προγράμματος REGDATA.


Τα παραπάνω φωτοαντίγραφα, παρακαλούμε να είναι ευκρινώς αναγνώσιμα και να μας αποσταλούν στην παραπάνω Διεύθυνσή μας, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του εγγράφου μας.

 Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

 

 

 Ακριβές αντίγραφο                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗΣ  

 

Εντυπο απογραφής

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Επωνυμία Εταιρείας: ………………………

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου εταιρείας:……………………………………..

Τηλ:………………fax:………………….email:…………………..

Ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία:

α) αριθμός Η/Υ:………..

β) Αριθμός διακομιστών (servers) ………

Ονομασία Προγράμματος & Έκδοση

Εταιρεία Παραγωγής προγράμματος

Αριθμός Η/Υ όπου έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα

Αριθμός Αδειών Χρήσης

 Επωνυμία Προμηθευτού  και αριθ. Παραστατικού αγοράς

Δηλώνω υπεύθυνα (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ διαθέτει τον απαιτούμενο

 αριθμό αδειών χρήσης προγραμμάτων Η/Υ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [Ν. 2121/1993,

 « περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων»].

Ημερομηνία:………

Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου:………………………..

Ονοματεπώνυμο:……………………………………………

Σφραγίδα Εταιρείας