Είσαστε στην Εισαγωγή Μισθοδοσίας, πάτε να καταχωρήσετε την κίνηση, αλλά σας εμφανίζει το μήνυμα: “Υπάρχουν εγγραφές διαφορετικού έτους / μήνα από το οριζόμενο διάστημα”. Τι σημαίνει το μήνυμα αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;
Αν οι ημερομηνίες στο ρολόι είναι διαφορετικές από τον μήνα που ζητάτε εδώ να γίνει η ενημέρωση, θα σας εμφανίσει το μήνυμα: «Υπάρχουν εγγραφές διαφορετικού έτους / μήνα από το οριζόμενο διάστημα». Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε τις κινήσεις στον μήνα του αρχείου του ρολογιού (τον μήνα που έχει παραχθεί το ρολόι).

Επίσης το ίδιο μήνυμα θα σας εμφανίσει αν στο ίδιο αρχείο του ρολογιού για κάποιον (εσφαλμένο) λόγο μέσα στο αρχείο του Ρολογιού, υπάρχουν ημερομηνίες 2 μηνών (πχ έχει ημερομηνίες εργασίας και τον Μάιο αλλά και τον Ιούνιο). Θα πρέπει να δείτε όλο το αρχείο, μέχρι την τελευταία του σελίδα (να το ρολάρετε όλο μέχρι κάτω-κάτω για να δείτε αν υπάρχει ημερομηνία σε άλλον μήνα). Επίσης θα πρέπει το text αρχείο που έχει παραχθεί από το Ρολόι, να είναι όλο συμπληρωμένο, δηλαδή στο κάτω μέρος να μην υπάρχουν κενές γραμμές, να μην υπολείπονται κενά. Επίσης μέσα στην Δομή Αρχείου Εισόδου στο πεδίο Χαρ. Διαχ/μου (χαρακτήρας διαχωρισμού), θα πρέπει να έχει επιλεχθεί το σωστό, αυτό που ορίζει το αρχείο που παρήχθη από το Ρολόι. Αν πχ το Ρολόι ως πεδία διαχωρισμού έχει το κενό και στο Χαρ. Διαχ/μου βάλουμε πχ το tab, τότε θα μας εμφανίσει το μήνυμα αυτό) «Υπάρχουν εγγραφές διαφορετικού έτους / μήνα από το οριζόμενο διάστημα»).