Εργαζόμενος με πρόγραμμα επιδότησης ΟΑΕΔ. Τρέχετε την Άδεια Ληφθείσα και μετά τις Τακτικές. Όμως σας εμφανίζεται μήνυμα ότι υπάρχουν αρνητικές εισφορές και ότι θα πρέπει να ξανά υπολογιστούν οι κινήσεις. Τι θα πρέπει να κάνετε;
Θα πρέπει να υπολογίσετε πρώτα την κίνηση που έχει τις περισσότερες ημέρες εκ των δύο. Αν οι τακτικές έχουν περισσότερες ημέρες από την άδεια τότε πρώτα τις τακτικές, διαφορετικά πρώτα την άδεια και μετά τις τακτικές.