Προστέθηκε στο Μενού 7 επιλογή ΑΑΔΕ-MyData. Η επιλογή καλεί είτε τον Chrome είτε
τον Edge διότι ο Explorer, για την ώρα(?) δεν υποστηρίζεται από το MyData.