Στην Τιμολόγηση (1.1) στα πεδία Πελάτης και Προμηθευτής προστέθηκε η δυνατότητα
αναζήτησης στο σύνολο των πεδίων κειμένου κάθε καρτέλας χωρίς την κλήση του δεξιού
πεδίου ερωτηματικού με το ποντίκι. Αυτό γίνεται αν στο πεδίο κωδικού γράψετε κάτι,
πχ ΠΕΤΡΟΠ* (δηλαδή τελειώσετε την πληκτρολόγηση του αιτήματός σας με το *. Αυτό
είναι πιο γρήγορο διότι δεν χρειάζεται να αλλάξετε από πληκτρολόγιο σε ποντίκι και
ξανά πίσω.