Έχετε Ελεύθερο επαγγελματία ή Τρίτο, που τον «γυρίσατε» σε Ημερομίσθιο ή Υπάλληλο στην ίδια καρτέλα του.
Τώρα παίρνετε την Οριστική δήλωση ΦΜΥ και παρατηρείτε ότι φέρνει και τον φόρο του ως ελεύθερο ή τρίτο.
Επίσης αν τον είχατε Ημερομίσθιο ή Υπάλληλο και μετά τον «γυρίσατε» σε τρίτο ή σε ελεύθερο, τότε στην Οριστική δεν σας τους εμφανίζει καθόλου. Γιατί γίνεται αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;

Το πρόγραμμα «βλέπει» την τελευταία εργασιακή του κατάσταση και με βάση αυτήν τον εντάσσει στην Οριστική ή όχι με όλα τα ποσά του φόρου (με όποια εργασιακή κατάσταση είχε).
Αν η μεταβολή της εργασιακής κατάστασης είναι τόσο ριζική τότε θα πρέπει να τον ανοίγετε σε 2η καρτέλα.
Η ίδια καρτέλα ενδείκνυται σε πιο γνωστές μεταβολές στην εργασιακή κατάσταση του εργαζόμενου (από πλήρη σε μερική, από ημερομίσθιο σε μισθωτό κτλ), και πάντα από την αρχή του μήνα (αν το «σπάσιμο» γίνει μέσα στον μήνα τότε αναγκαστικά και σε κάθε περίπτωση ανοίγετε 2η καρτέλα). Επίσης αν τον είχατε ημερομίσθιο και μετά τον κάνετε υπάλληλο τότε αν πάτε να ξανά πάρετε προσωρινές, θα σας τον έχει εντάξει στους ημερομίσθιους.