Υπ. Απόφαση Φ. 0544/M.7702/ΑΣ 66165/2023

Αριθμ. Φ. 0544/M.7702/ΑΣ 66165

Θέση σε ισχύ του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Πρόνοιας της Δημοκρατίας της Ινδίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Πρόνοιας της Δημοκρατίας της Ινδίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 25 Αυγούστου 2023 και κυρώθηκε με τον ν. 5068/2023 (Α’ 191), τέθηκε σε ισχύ την 30η Νοεμβρίου 2023, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Μνημονίου.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2023

Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη της Ε.Ν.Υ.

ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ