Υπ. Απόφαση Φ. 0544/M.7673/ΑΣ 10657/2024

Αριθμ. Φ. 0544/M.7673/ΑΣ 10657

Θέση σε ισχύ της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ως παρατηρητή στο Σύστημα Ενσωμάτωσης της Κεντρικής Αμερικής (SICA).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι

η Συμφωνία για τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ως παρατηρητή στο Σύστημα Ενσωμάτωσης της Κεντρικής Αμερικής (SICA), που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 24 Φεβρουαρίου 2023, και κυρώθηκε με τον ν. 5084/2024 (Α’ 15), τέθηκε σε ισχύ την 14η Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμφωνίας.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024

Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ