Αριθμ. Φ. 0544/ M.7624/ΑΣ 11345

Θέση σε ισχύ της Συμφωνίας ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και την Πορτογαλική Δημοκρατία σχετικά με τη συνδρομή και τη συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας (ν. 5081/2024, Α΄ 8).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι

η Συμφωνία ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και την Πορτογαλική Δημοκρατία σχετικά με τη συνδρομή και τη συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, που υπογράφηκε στην Λισαβώνα, στις 10 Ιανουαρίου 2023, και κυρώθηκε με τον ν. 5081/2024 (Α΄ 8), τέθηκε σε ισχύ την 22α Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Συμφωνίας.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2024

Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ