Υπ. Απόφαση Φ. 0544/ M.7516/ ΑΣ 44930/2023

Αριθμ. Φ. 0544/ M.7516/ ΑΣ 44930

Θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Συνεργασίας στους Τομείς του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία Συνεργασίας στους Τομείς του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 16 Μαρτίου 2022 και κυρώθηκε με τον ν. 5033/2023 (Α΄68), τέθηκε σε ισχύ την 10η Αυγούστου 2023, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου ΧΙ αυτής.

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο φεκ

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2023

Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ