Υπ. Απόφαση Φ. 0544/M.7474/ΑΣ 33648/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 0544/M.7474/ΑΣ 33648

Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Κράτους του Κατάρ, Ντόχα, 14.10.2021.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Κράτους του Κατάρ, που υπογράφηκε στη Ντόχα, στις 14 Οκτωβρίου 2021, και κυρώθηκε με τον υπ’ αρ. 4930/2022 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 90 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄ της 9ης Μαΐου 2022, τέθηκε σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 αυτής.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022

Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη

ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ