Κάθε πότε υποβάλλονται τα αναλυτικά προγράμματα εργασίας (καταστάσεις ρεπό) στην επιθεώρηση εργασίας:Τα αναλυτικά προγράμματα εργασίας (καταστάσεις ρεπό) μπορούν να κατατίθενται ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα κτλ, και τουλάχιστον κάθε -6- μήνες.