Μέχρι πόσους χρήστες υποστηρίζει η εφαρμογή;
Μέχρι 100. Ο εκατοστός είναι και ο supervisor όπου μπορεί να κάνει όλες τις λειτουργίες. Από τον χρήστη 99 και κάτω ορίζετε δικαιώματα στην είσοδο της εφαρμογής στο πεδίο Επωνυμία της εταιρείας με τον συνδυασμό των πλήκτρων ALT+S.