Έχετε πάει στις Κύριες εργασίες > Εταιρίες > Δεξί κλικ στην εταιρία που σας ενδιαφέρει, Μεταβολή. Στο ταμπελάκι Λειτουργία, το πεδίο Χρήση ασφ/κης κλάσης στον υπολογισμό των ασφ/κων ημερών πού χρησιμεύει;
Αν ορίσετε το πρόγραμμα να κάνει χρήση της ασφαλιστικής κλάσης στον υπολογισμό των ασφαλιστικών ημερών τότε σε κάθε μισθοδοσία που τρέχετε για εργαζόμενο που τον έχετε ορίσει με ασφαλιστική κλάση, στις ασφαλίσιμες ημέρες θα σας εμφανίζεται το πηλίκο της διαίρεσης Αποδοχές / 1η ασφαλιστική κλάση, με μέγιστο ημερών το 25 αν είναι υπάλληλος ή το 26 αν είναι εργάτης.  Αυτό ισχύει μόνο για τους εργαζόμενους ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης.