Εργαζόμενος με χρηματικό επίδομα, με ΙΚΑ και με ΤΕΑΥΕΚ. Του βάζετε το χρηματικό στην κίνηση αλλά δεν κρατάει εισφορές στο ΙΚΑ (είτε το βάλετε το επίδομα είτε όχι οι εισφορές είναι οι ίδιες). Επίσης οι κρατήσεις του ΤΕΑΥΕΚ δεν γίνονται στο συνολικό μικτό ποσό, αλλά ούτε και στο πλαφόν του ταμείου. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;
Αυτό μπορεί να τύχει στην πολύ σπάνια περίπτωση όπου:
– Ο εργαζόμενος είναι με τεκμαρτή ασφαλιστική κλάση
– Το επικουρικό του ταμείο έχει πλαφόν

Σενάριο:
Εργαζόμενος ασφαλίζεται στο ΙΚΑ με συντελεστή στον εργαζόμενο πχ 13% . Όμως είναι με τεκμαρτά και η κλάση του είναι πχ 47,82 €.
Έχει και ΤΕΑΥΕΚ με συντελεστή 4% και πλαφόν παλαιού 2226€.
Τρέχετε την κίνηση μισθοδοσίας που δεν είναι πλήρης, πχ έχει 19 πληρωτέες ( πχ έχει και άδεια ληφθείσα).
Τρέχετε την μισθοδοσία του και οι αποδοχές του είναι 1200€ . Βάζετε και το χρηματικό του επίδομα, αξίας πχ 12000€.
Πώς θα υπολογιστούν οι εισφορές του:
Για το ΙΚΑ: με βάση τα Τεκμαρτά του : 47,82€ * 19 * 13% = 118,11€.
Για το ΤΕΑΥΕΚ: Το επίδομα θα είναι: 12000€ * 19/25 = 9120€. Άρα σύνολο αποδοχών = 9120€ + 1200€ = 10320€

Εισφορές ΤΕΑΥΕΚ: 2226€ για 25 ημέρες. Για τις 19 ?? και: χ= 2226€ * 19/25 = 1691,76€ και:
Εισφορές: 1691,76€ * 4% = 67,67€.