Πώς ενημερώνεται το Χρεωστικό Αρχικής Δήλωσης όταν υπάρχει Τροποποιητική Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.;

Πρέπει να γίνει κίνηση του λογαριασμού Χρεωστικό Υπόλοιπο Αρχικής Δήλωσης (ο οποίος ενημερώνει μόνο ΦΠΑ και στο πεδίο Σύνδεση ΦΠΑ έχει την τιμή Π403) με ένα εικονικό πελάτη, καταχωρώντας όμως το ποσό του αρχικού χρεωστικού στο πεδίο Αξία ΦΠΑ.