Πώς μπορείτε να παραμετροποιήσετε το πρόγραμμα ώστε να εμφανίζει στην μισθοδοσία του εργαζόμενου όσες ημέρες εργάζεται, χωρίς την αναλογία του Σαββάτου (το 1,2);
Θα δημιουργήσετε ένα ωράριο στον εργαζόμενο που να περιλαμβάνει ώρες και στο Σάββατο (εξαήμερη απασχόληση). Το ωράριο το δημιουργείτε από τις Κύριες Εργασίες > Ωράρια. Θα αντιστοιχίσετε το ωράριο αυτό στον εργαζόμενο, στο ταμπελάκι Εταιρικά, ώστε το πρόγραμμα υπολογίσει την μισθοδοσία χωρίς το 1,2 (εξαήμερη εργασία).
Στο ταμπελάκι Εργασιακά, στο πεδίο Πλήρες Ωράριο θα βάλετε Ναι, Ημέρες Εργασίας / Εβδομάδα βάζετε -0- ( το συμπληρώνετε μόνο αν ο εργαζόμενος εργάζεται λιγότερες από -5- ημέρες την εβδομάδα), και στο πεδίο Ώρες εργασίας / ημέρα θα βάλετε -0- (το συμπληρώνετε μόνο στην περίπτωση που ο εργαζόμενος εργάζεται για λιγότερες από 8 ώρες την ημέρα.
! Προσοχή, διότι με εξαήμερη απασχόληση το πρόγραμμα θα σας υπολογίζει και περισσότερη άδεια για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται για τους εργαζόμενους της κατηγορίας αυτής.