Πόσες χονδρικές τιμές μπορώ να έχω σε ένα είδος;
Στην επιλογή 4.3 μπορώ να καταχωρήσω μέχρι 3 τιμές χονδρικής.
Σε κάθε πελάτη στην επιλογή 4.1 στην δεύτερη σελίδα του υπάρχει το πεδίο Τιμοκατάλογος όπου με (1) παίρνει την Χονδρική 1 με τιμή 2 την Χονδρική 2 και με τιμή 3 την Χονδρική 3.