Έχετε έναν εργαζόμενο που σε κάποια μισθοδοσία του έχετε παρέμβει στο ποσό των αποδοχών και δώσατε ένα δικό σας ποσό – Δηλαδή τοποθετήσατε εσείς τις αποδοχές που επιθυμούσατε να δώσετε στον εργαζόμενο.
Τον εργαζόμενο τον παρακολουθείτε με το Ιστορικό. Τώρα θα πρέπει να υπολογίσετε αναδρομικά για το προηγούμενο αυτό διάστημα. Πώς θα υπολογιστούν τα αναδρομικά για τον μήνα που είχατε κάνει την χειρόγραφη καταχώρηση;

Κατ’ αρχάς για να τοποθετήσετε το δικό σας ποσό στην Μισθοδοσία Περιόδου, θα πρέπει να πάτε στο ταμπελάκι παράμετροι και στο πεδίο Μέθοδος Αυτόματης Καταχώρησης να επιλέξετε την Εισαγωγή Χρήστη. Μετά θα πάτε στο ταμπελάκι Μισθοδοσία και θα βάλετε τις Μισθοδοτούμενες ημέρες που επιθυμείτε, οπότε και θα δώσετε τις ανάλογες αποδοχές. Εναλλακτικά μπορείτε να πάτε στο ταμπελάκι Αποτελέσματα και να βάλετε το ποσό που θέλετε στις Βασικές Αποδοχές.

Όταν θα πάτε να υπολογίσετε τα αναδρομικά το πρόγραμμα θα συγκρίνει κανονικά τις αποδοχές που έλαβε τότε ο εργαζόμενος (αυτές που βάλατε εσείς) με τις αποδοχές που θα έπρεπε να παίρνει (τα αναδρομικά). Με βάση αυτή την διαφορά θα σας υπολογιστούν κανονικά τα αναδρομικά.