Έχετε περάσει έναν ελεύθερο επαγγελματία και του «τρέχετε» μία κίνηση μισθοδοσίας. Παρατηρείτε ότι γίνεται παρακράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ, ενώ αυτός ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει. Τι θα πρέπει να κάνετε;
Θα δείτε αν το Επάγγελμα του επαγγελματία (που το βάζετε μέσα στην καρτέλα του στο ταμπελάκι Αναγνώριση, στο σχετικό πεδίο) το έχετε ορίσει να έχει χαρτόσημο. Θα πάτε στις Κύριες Εργασίες > Πίνακες, “Επαγγέλματα ελευθέρων επαγγελματιών”, θα επιλέξετε το συγκεκριμένο επάγγελμα. Θα δείτε αν υπάρχει το Ν(αι) κάτω από το -Χ- στο Χαρ/μο ΟΓΑ. Θα πρέπει να το βάλετε Ο(χι).
Επίσης θα πάτε στα Στοιχεία της Εταιρίας (από Κύριες εργασίες > Εταιρίες, ταμπελάκι Λειτουργία), κ στα πεδία Απαλλαγή Χαρτ/ΟΓΑ και Στρογγυλοποίηση Χαρτ.ΟΓΑ θα βάλετε Οχι.