Πώς υπολογίζεται ο φόρος και το χαρτόσημο του φόρου για ιπτάμενο προσωπικό με φόρο 15% και εξωτερικά επιδόματα με 20% ;
Θα πρέπει στην καρτέλα του εργαζόμενου στα Λοιπά να βάλετε στο Χαρτόσημο ΟΓΑ το Ναι. Θα υπολογιστεί και στις αποδοχές αλλά και στους φόρους των εξωτερικών επιδομάτων.

Π.χ. αποδοχές του 5000 €, εισφορές ΙΚΑ 700€.

Φόρος για τον 1ο μήνα: 5000€ -700 € =4300€ Και 4300€ *15% *0,985 = 635,25€. Και: ΟΓΑ: Για τα 176,08 € 176,08 * 10% = 17,61€. Και: 635,25 € – 176,08€ = 459,17€.

Και: 459,17 * 15% = 68,87€.

Αν έχει εξωτερικό επίδομα: πχ 100€ με αυτοτελή φορολόγηση 20% τότε και σε αυτό, στο ποσό του φόρου θα υπολογιστεί χαρτόσημο 15%. Θα είναι: 100€ * 20% *0,985 = 19,70€ . Και: Χαρτόσημο: 19,70 € * 15% = 2,95€.

Τώρα σύνολο φόρου: 635,25€, που είναι μεγαλύτερο του 176,08 .
Άρα το χαρτόσημο ΟΓΑ θα είναι σε όλο το ποσό , πχ τον 2ο μήνα:
635,25 € * 15% = 95,28€.