Το Βιβλίο Κοστολογίου στα Οικοδομικά πώς ενημερώνεται;
Επιλέγοντας το Βιβλίο Κοστολογίου, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με τίτλο Βιβλίο Οικοδομικών Έργων:
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εκτύπωση βιβλίου για όλα τα έργα ή να κάνετε επιλογή συγκεκριμένου έργου. Αν θέλετε να εκτυπώσετε το επίσημο Βιβλίο Κοστολογίου, πρέπει να επιλέξετε κλικάροντας το πεδίο Θεωρημένη Εκτύπωση. Σε περίπτωση που θέλετε να εκτυπώσετε βιβλίο και για τα ανενεργά έργα, θα πρέπει να αποτσεκάρετε την επιλογή Ενεργά Οικοδ. Έργα.
Για να εκτυπωθεί το Βιβλίο Κοστολογίου στην οθόνη επιλέγετε το εικονίδιο με τον μεγεθυντικό φακό ή δίνετε F10.