Πώς ενημερώνεται το Βιβλίο κοστολογίου στην Αξία της Δαπάνης και την Αξία ΦΠΑ;
Ενημερώνονται από τις Κινήσεις των Οικοδομικών έργων που κάνετε (Οικοδομικά > Κινήσεις οικοδομικών) από τα αντίστοιχα πεδία.