Πώς μπορώ να επιλέξω οικοδομικό έργο/υποκατάστημα στο βιβλίο εσόδων-εξόδων;
Στην επιλογή 3.8.5 υπάρχει αντίστοιχο πεδίο όπου με Shift+? το αναζητάτε.