Από πού ενημερώνεται το Βιβλίο απογραφής;

Για να ενημερωθεί το Βιβλίο απογραφής θα πάτε:
Απογραφή > Είδη αποθήκης. Στο Ανάλυση καταχωρείτε την ποσότητα απογραφής για κάθε υποκατάστημα / αποθήκη και την τιμή μονάδας του είδους. Από εδώ ενημερώνεται και το Βιβλίο απογραφής.
Μπορείτε να το πάρετε Αναλυτικά ή Συγκεντρωτικά. Με το Αναλυτικά εμφανίζονται και τα είδη, ενώ με το Συγκεντρωτικά εμφανίζεται μόνο το συνολικό ποσό της απογραφής.